Cơ sở Kỹ thuật điện 1 : giáo trình

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Ngân

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 621.3 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Đà Nẵng : Bách khoa Đà Nẵng , 2004

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 45685

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH