Hướng dẫn đồ án môn học bê tông cốt thép 1 sàn sườn toàn khối có bản dầm

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 624.1834

Thông tin xuất bản: Tp.Hồ Chí Minh :Đại học Quốc gia Tp.Hồ Chí Minh, 2007,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn