Luật thương mại 3 (Pháp luật về giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và luật về phá sản)

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.07

Thông tin xuất bản: Cần Thơ :Đại học Cần Thơ , 2008,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:


DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn