Vật liệu kỹ thuật

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lê Văn Cương

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 620.11 Engineering materials

Thông tin xuất bản: Hải Phòng : Đại học Hàng hải , 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 46303

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH