Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần phát triển nhà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. /
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Phạm Thị Thịnh Hải, Trịnh Đặng Khánh Toàn(GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại:
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , , 2011
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 48130
Nguồn: Quản trị kinh doanh
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |