Giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại nhà máy hoá chất Biên Hoà /
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Hoàng Xuân Sang, Trịnh Đặng Khánh Toàn(GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại:
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , , 2011
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 48168
Nguồn: Quản trị kinh doanh
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |