Xây dựng chương trình quản lý chất thải nguy hại phòng thí nghiệm trong khuôn viên trường đại học - Nghiên cứu điển hình phòng thí nghiệm khoa môi trường trường đại học Kỹ thuật Công nghệ Tp.Hồ Chí Minh


Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.4

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2008,

Mô tả vật lý: 23tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 48762

,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  628.4
Chưa có video