Nghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật có khả năng xử lý Protein và ứng dụng xử lý nước thải chế biến thủy sản


Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 628.35

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2010,

Mô tả vật lý: 49tr. ; , 29cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 48800

,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  628.35
Chưa có video