Nghiên cứu sản xuất một số sản phẩm nghêu đóng hộp


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2008,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 51506

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video