Các giải pháp marketing Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn Wooshu-Biên Hòa


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2011,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 52382

,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1