Các giải pháp marketing Mix nhằm thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ ăn uống của nhà hàng thuộc khách sạn Wooshu-Biên Hòa /
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Đỗ Ngọc Hoàng, Lê Đình Thái (GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại:
Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , , 2011
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 52382
Nguồn: Quản trị du lịch & lữ hành
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |