Tuyển tập báo cáo hội thảo toàn quốc lần thứ nhất về cơ điện tử

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 600

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 418 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Cơ điện tử ; Tuyển tập báo cáo;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
6F
*Ký hiệu xếp giá:  600.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn