Tuyển tập báo cáo hội thảo toàn quốc lần thứ nhất về cơ điện tử


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 600

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Tài Chính, 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 418 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 5516

Cơ điện tử -- Tuyển tập báo cáo,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
6F
*Ký hiệu xếp giá:  600
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 1
- Đang mượn: 0