Tìm hiểu các chức năng hỗ trợ lập trình trên môi trường mạng của SQL Server & Visual Basic - viết chương trình quản lý mua bán tại cửa hàng kim khí điện máy


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.7585

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Kỹ thuật Công nghệ , 2003,

Mô tả vật lý: 171tr. ; , 31cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 5894

SQL server (Ngôn ngữ truy vấn cơ sở dữ liệu); Visual Basic;

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video