Xuất khẩu lao động trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh - thực trạng và định hướng giải pháp đến năm 2005


Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 331.12791

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 57 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 5953

Eureka 2003-2004.

,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  331.127
Chưa có video