Môi trường khí hậu thay đổi mối hiểm họa của toàn cầu


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2001, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 260 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 600

Bảo vệ môi trường; Biến đổi khí hậu; Môi trường;

DÃY KỆ
11C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4C
*Ký hiệu xếp giá:  363.700
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 4
- Đang mượn: 0