Ngôn ngữ lập trình C++ và cấu trúc dữ liệu

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam , 2001, In lần thứ 2

Mô tả vật lý: 259 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


C cộng cộng (Ngôn ngữ lập trình máy tính); Dữ liệu, Cấu trúc;

DÃY KỆ
2D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
1E
*Ký hiệu xếp giá:  005.133
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 9
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn