Ships the history and specifications of 300 world-famous ships

Tác giả: Chris Bishop,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1845093038

Ký hiệu phân loại: 623.82

Thông tin xuất bản: BOOKMART , 2005,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:

ID: 63102

,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video