Bài giảng điện tử 2


Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.3

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :ĐH Bách Khoa Tp.HCM, 1996, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 168 tr. ; , 20 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 636

View online:

Điện tử;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
5D
*Ký hiệu xếp giá:  621.300
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản: 6
- Đang mượn: 0