Genomics protocols

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0896037088

Ký hiệu phân loại: 572.86078

Thông tin xuất bản: Totowa, N.J. :Humana Press, 2001,

Mô tả vật lý: xiv, 538 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Gene mapping -- Laboratory manuals. ; Genomics -- Laboratory manuals. ; Gňťique molčulaire -- Manuels de laboratoi; Cartes chromosomiques -- Manuels de laboratoi; Genomics -- methods ; Laboratory Manua; Chromosome Mapping -- Laboratory Manua; Genťica molecular -- Manuales, ; Molecular Biology -- Laboratory Manua; Sequence Analysis, DNA -- Laboratory Manua

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn