Toán rời rạc :


Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 511.1

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 6686

Toán rời rạc;

DÃY KỆ
16F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
5C
*Ký hiệu xếp giá:  511.1
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 1
- Đang mượn: 0