Toán rời rạc :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 511.1

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2007, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 108 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Toán rời rạc;

DÃY KỆ
18C
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  511.1
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn