Tối ưu hóa :


Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512.5

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2003, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 103 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 6687

Quy hoạch tuyến tính, Tối ưu hóa,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
5D
*Ký hiệu xếp giá:  512.5
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 0
- Đang mượn: 0