British Government and the Constitution

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9780511295140

Ký hiệu phân loại: 342.41

Thông tin xuất bản: Cambridge :Cambridge University Press, 2007, 6th ed.

Mô tả vật lý: 1 online resource (903 p.)

Ngôn ngữ:

Môn học:


A major restructuring of the material, as well as a complete content updating to 2006.

Constitutional law.-- Law.-- Electronic books.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn