Solr 1.4 enterprise search server


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 025.04

Thông tin xuất bản: Birmingham, U.K. :Packt Pub. , 2009,

Mô tả vật lý: 1 online resource (vii, 317 s.) : , ill

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 71917

Client/server computing, Data mining, Open source software, Search engines . , Programming, Web search engines,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video