Kiểm soát nội bộ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: Vie

Ký hiệu phân loại: 657.458 Internal auditing

Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông, 2012

Mô tả vật lý: 274tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 72776


   - Chương 1: Tổng quan về kiểm soát nội bộ-
   - Chương 2: Gian lận và biện pháp phòng ngừa gian lận-
   - Chương 3: Khuôn mẫu hệ thống kiểm soát nội bộ theo báo cáo của COSO-
   - Chương 4: Kiểm soát chu trình mua hàng, tồn trữ và trả tiền-
   - Chương 5: Kiểm soát chu trình bán hàng-thu tiền-
   - Chương 6: Kiểm soát chu trình tiền lương-
   - Chương 7: Kiểm soát tiền-
   - Chương 8: Kiểm soát tài sản cố định hữu hình
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 7
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
25B
Sai Gon Campus
9D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 657.458
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH