Vè, câu đố, đồng dao các dân tộc Thái, Nùng, Tày
 1 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 5

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786047001507


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn hóa dân tộc, 2012,

Mô tả vật lý: 267tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Văn hóa dân gian -- Việt Nam; Văn học dân gian -- Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15A
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 398.209


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH