Thiết kế bộ điều khiển bám cho AGV dùng kỹ thuật tuyến tính hồi tiếp /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Vũ Thị Gấm, Nguyễn Hùng(GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại: 629.89
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , , 2013
Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm
Môn học:
ID: 75357
Nguồn: Thiết bị, mạng và nhà máy điện
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |