Thiết kế bộ điều khiển bám cho AGV dùng kỹ thuật tuyến tính hồi tiếp


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.89

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2013,

Mô tả vật lý: 61tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 75357

,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  629.89
Chưa có video
1