Thiết kế hệ thống BMS điều khiển bơm nước trong tòa nhà theo thời điểm thích hợp để tiết kiệm chi phí


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 696.0285

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2013,

Mô tả vật lý: 50tr; : , Phục lục, , 30cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 75360

,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  696.028
Chưa có video
1