Thiết kế hệ thống BMS điều khiển bơm nước trong tòa nhà theo thời điểm thích hợp để tiết kiệm chi phí /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Diệp Hoàng Phong, Nguyễn Hoàng Việt(GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại: 696.0285
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , , 2013
Mô tả vật lý: 50tr; : , Phục lục, , 30cm
Môn học:
ID: 75360
Nguồn: Thiết bị, mạng và nhà máy điện
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |