Ứng dụng mạng Nơron điều khiển mobile robot di chuyển tránh vật cản /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Lê Thanh Hoàn, Trần Thu Hà(GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại: 629.892
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , , 2012
Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 30cm
Môn học:
ID: 75361
Nguồn: Thiết bị, mạng và nhà máy điện
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |