Ứng dụng mạng Nơron điều khiển mobile robot di chuyển tránh vật cản


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 629.892

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2012,

Mô tả vật lý: 110 tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 75361

,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  629.892
Chưa có video
1