Xây dựng mô hình hệ thống HVAC điều khiển bằng BMS /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Hoàng Việt(GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại: 697.0285
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , , 2013
Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm
Môn học:
ID: 75364
Nguồn: Thiết bị, mạng và nhà máy điện
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |