Xây dựng mô hình hệ thống HVAC điều khiển bằng BMS


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 697.0285

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2013,

Mô tả vật lý: 86tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 75364

,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  697.028
Chưa có video
1