Công nghệ chế biến thực phẩm


Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 664

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2011,

Mô tả vật lý: 1019 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 75586

Công nghệ thực phẩm, Phần 1: Khái quát về thực phẩm và công nghệ thực phẩm-Phần 2: Các quá trình công nghệ trong công nghiệp thực phẩm-Phần 3: Quy trình sản xuất một số thực phẩm công nghiệp,

DÃY KỆ
29B
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
13B
*Ký hiệu xếp giá:  664
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 4
- Đang mượn: 1