Sinh học đại cương.


Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 570

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2010, Tái bản lần thứ nhất

Mô tả vật lý: 392 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 75594

View online:

Công nghệ sinh học động vật, Công nghệ sinh học thực vật., Hệ sinh thái, Sinh học,

DÃY KỆ
21E
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3E
*Ký hiệu xếp giá:  570
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản: 4
- Đang mượn: 0