A course on mathematical logic

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0387762752

Ký hiệu phân loại: 511.3

Thông tin xuất bản: New York ; London :Springer, 2008,

Mô tả vật lý: x, 140 p. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Logic, Symbolic and mathematical.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn