Mastering XMI :


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0471384291

Ký hiệu phân loại: 005.13

Thông tin xuất bản: New York :John Wiley & Sons, c2002.,

Mô tả vật lý: xli, 434 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 76102

Document markup languages.; Java (Computer program language);

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video