Mahara 1.4 cookbook


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 371.334

Thông tin xuất bản: Birmingham [U.K.] :Packt Pub. Ltd., 2011.,

Mô tả vật lý: iii, 292 p. : , col. ill.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 76871

Computer managed instruction., Education , Software., Educational technology., Open source software.,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video