Mahara 1.4 cookbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 371.334

Thông tin xuất bản: Birmingham [U.K.] :Packt Pub. Ltd., 2011.,

Mô tả vật lý: iii, 292 p. : , col. ill.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Computer managed instruction., Education , Software., Educational technology., Open source software.,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn