A walk through combinatorics :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Miklós Bóna, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  9789812568854

Ký hiệu phân loại: 511

Thông tin xuất bản: Hackensack, NJ :World Scientific Pub., 2006, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xvii, 469 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:


Combinatorial analysis.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn