Giải pháp hoàn thiện quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu đường biển bằng container tại Công ty TNHH dịch vụ giao nhận vận tải và thương mại Công Thành


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2013,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 82070

,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video