C++ developer's guide to ASP.NET, XML, and ADO.NET

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0672321556

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Boston :Addison Wesley, 2002,

Mô tả vật lý: 590 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


ActiveX, C cộng cộng (Ngôn ngữ lập trình máy tính), Microsoft .NET, Trang chủ hoạt động, XML (Ngôn ngữ đánh dấu văn bản),

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn