Java 1.4 game programming


Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1556229631

Ký hiệu phân loại: 794.8152762

Thông tin xuất bản: Plano, Tex :Wordware Pub, 2003,

Mô tả vật lý: 647 tr. ; , 23 cm

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:

ID: 8311

Java (Ngôn ngữ lập trình máy tính), Trò chơi máy tính -- Lập trình,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1