Kỹ năng giao tiếp và thương lượng trong kinh doanh


Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 158

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Thống Kê, 2005, In lần thứ 3

Mô tả vật lý: 308 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 8382

Phần I: Giao tiếpPhần II: Kỹ năng thương lượng.

Giao tiếp và thương lượng (Kinh doanh),

DÃY KỆ
6C
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  158
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản: 7
- Đang mượn: 0

QRcode