Đánh giá hiện trạng môi trường cty CP thực phẩm Hồng Phú KCN Hàm Kiệm 1 - Huyện Hàm Thuận Nam- tỉnh Bình Thuận và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng mội trường.


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , 2013,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 84739

,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video