Đánh giá hiện trạng môi trường cty CP thực phẩm Hồng Phú KCN Hàm Kiệm 1 - Huyện Hàm Thuận Nam- tỉnh Bình Thuận và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng mội trường. /
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Thủy, Hoàng Hưng(GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại:
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech , , 2013
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 84739
Nguồn: Kỹ thuật môi trường
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về: