Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho nhà hàng BREEZE SKY BAR tại khách sạn MAJESTIC


Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2011,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 85517

,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video
1