Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh cho nhà hàng BREEZE SKY BAR tại khách sạn MAJESTIC /
Bộ sưu tập: Luận văn ĐH-CĐ
Tác giả: Vòng Chánh Kiếu, Nguyễn Hoàng Long (GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại:
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2011
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 85517
Nguồn:
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |