Xã hội học môi trường

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 265 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Chương 1: Xã hội học môi trường - Lịch sử, hiện trạng, ứng dụng.Chương 2: Đối tượng nghiên cứu của xã hội học môi trường.Chương 3: Tư cách chuyên ngàng xã hội học của xã hội học môi trường.Chương 4: Xung đột môi trường.Chương 5: Trào lưu mới cực đoan, một động thái mới của XH hiện đại.Chương 6: An ninh môi trường.Chương 7: Truyền thống môi trường.Chương 8: Tiếp cận xã hội học trong Quản lý môi trường.Chương 9: Vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường..

Bảo vệ môi trường; Environmental impact analysis; Environmental protection; Kỹ thuật môi trường; Phân tích tác động của môi trường; Sociology ; Environmental aspects; Xã hội học ; Khía cạnh môi trường; Xã hội học môi trường;

DÃY KỆ
11C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
4C
*Ký hiệu xếp giá:  363.7
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn