Xã hội học môi trường

Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 265 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 8728

Chương 1: Xã hội học môi trường - Lịch sử, hiện trạng, ứng dụng.Chương 2: Đối tượng nghiên cứu của xã hội học môi trường.Chương 3: Tư cách chuyên ngàng xã hội học của xã hội học môi trường.Chương 4: Xung đột môi trường.Chương 5: Trào lưu mới cực đoan, một động thái mới của XH hiện đại.Chương 6: An ninh môi trường.Chương 7: Truyền thống môi trường.Chương 8: Tiếp cận xã hội học trong Quản lý môi trường.Chương 9: Vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường..

Môi trường, Xã hội học, Xã hội học môi trường,

DÃY KỆ
11C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
12A
*Ký hiệu xếp giá:  363.7
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 5
- Đang mượn: 0