Xã hội học môi trường

Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 363.7

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Khoa học và Kỹ Thuật , 2002, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 265 tr. ; , 21 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 8728

View online:

Chương 1: Xã hội học môi trường - Lịch sử, hiện trạng, ứng dụng.Chương 2: Đối tượng nghiên cứu của xã hội học môi trường.Chương 3: Tư cách chuyên ngàng xã hội học của xã hội học môi trường.Chương 4: Xung đột môi trường.Chương 5: Trào lưu mới cực đoan, một động thái mới của XH hiện đại.Chương 6: An ninh môi trường.Chương 7: Truyền thống môi trường.Chương 8: Tiếp cận xã hội học trong Quản lý môi trường.Chương 9: Vai trò của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường..

Môi trường, Xã hội học, Xã hội học môi trường,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
3C
*Ký hiệu xếp giá:  363.7
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản: 5
- Đang mượn: 0