Thủ thuật lập trình Java. Viết một lần - Chạy mọi nơi

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 005.133

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giao Thông Vận Tải, 2004, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 800 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


Phần 1: Các thủ thuật về ngôn ngữ lập trình Java.Phần 2: Các thủ thuật về ngày, tháng.Phần 3: Các thủ thuật về Applet.Phần 4: Các thủ thuật về Thread và hệ thống.Phần 5: Các thủ thuật về File Jar, File Zip và các thứ khác.Phần 6: Các thủ thuật về bảo mật.Phần 7: Các thủ thuật về mạng.Phần 8: Các thủ thuật về I/O.Phần 9: Các thủ thuật về Database.Phần 10: Các thủ thuật về lập trình giao diện đồ hoạ.Phần 11: Các thủ thuật về Jsp, Servlet va Javabean..

Java ; Thủ thuật lập trình; Java (Ngôn ngữ lập trình máy tính);

DÃY KỆ
2D
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  005.133
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 1
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn