Điện tử công nghiệp :


Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 621.381

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Hutech , 2005, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 176 tr. ; , 30 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 8858

Điện tử công nghiệp,

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
8F
*Ký hiệu xếp giá:  621.381
Chưa có video
1
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 0
- Đang mượn: 0