Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.458

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 91599

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
*Ký hiệu xếp giá:  657.458
Chưa có video
1