Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 657.63

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 91600

,

DÃY KỆ
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  657.630
Chưa có video
1