Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Trần Thị Ngọc Cẩm, Dương Thị Mai Hà Trâm (GVHD),
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại: 657.63
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2014
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 91600
Nguồn: Kế toán
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |