Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán của các công ty chứng khoán trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Trần Thị Như Ý, Võ Văn Nhị (GVHD), ,
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại: 657
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2014
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 91601
Nguồn: Kế toán
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |