Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh /
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Tác giả: Đào Tuyết Lan, Hà Xuân Thạch (GVHD), ,
ISBN:
Ngôn ngữ: Viet Nam
Ký hiệu phân loại: 658.1511
Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, , 2014
Mô tả vật lý:
Môn học:
ID: 91603
Nguồn: Kế toán
Xem thêm:

Chủ đề: -
             

Tóm tắt:
Tải về:
1 |