Xây dựng hệ thống kế toán quản trị tại các trường đại học ngoài công lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh


Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.1511

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2014,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 91603

,

DÃY KỆ
26B
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  658.151
Chưa có video
1

QRcode