Giáo trình phương pháp luận nghiên cứu khoa học

Tác giả: Vũ Cao Đàm, ,

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 001.42

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Giáo dục Việt Nam, 2014, In lần thứ bảy

Mô tả vật lý: 207 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 91842

View online:

,

DÃY KỆ
2A
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  001.420
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản: 1
- Đang mượn: 0
(Cuốn này chỉ phục vụ đọc tại chỗ)