Nhân học đại cương

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 301

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2013,

Mô tả vật lý: tr. ; , cm

Ngôn ngữ:

Môn học:


nhân học ; Học tập và giảng dạy;

DÃY KỆ
5C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
2E
*Ký hiệu xếp giá:  301
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Tổng số bản: 5
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn