Kỷ yếu hội thảo phát triển bền vững của Việt Nam trong bối cảnh mới của hội nhập quốc tế và biến đổi khí hậu thực trạng và những vấn đề đặt ra cho tương lai


Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786047319282

Ký hiệu phân loại: 338.927

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2013,

Mô tả vật lý: 330tr. ; , 28cm

Ngôn ngữ: Viet Nam

Môn học:

ID: 92168

View online:

,

DÃY KỆ
11E
Thư viện ĐBPhủ
*Ký hiệu xếp giá:  338.927
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản: 1
- Đang mượn: 0
(Cuốn này chỉ phục vụ đọc tại chỗ)